Басқарма мүшелерінің құрамыСостав членов правленияStructure of Board membersПішембаев Мейрам Құдайбергенұлы

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ басқармасының төрағасы,
ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты


Пшембаев Мейрам Кудайбергенович

Председатель Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»,
Депутат Мажилиса Парламента РК


Pshembayev Meiram Kudaibergenovich

Chairman of the Board Association of Kazakhstan Machinery Industry,
Majilis deputy

DSC_0868

 

 

Алтаев Темірлан Ескендірұлы

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ басқарма төрағасының орынбасары

Алтаев Тимурлан Искендирович

Заместитель Председателя Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»

Altayev Timurlan Iskendirovich

Deputy Chairman of the Board of the Association of Kazakhstan Machinery IndustryБеклемишев Павел Иннокентьевич

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ Басқарма кеңесінің мүшесі


Беклемишев Павел Иннокентьевич

Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»


Beklemishev Pavel Innokentyevich

Member of the Board of Association of Kazakhstan Machinery IndustryКим Дин Викторович

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ Басқарма кеңесінің мүшесі,
«Агромашхолдинг» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы


Ким Дин Викторович

Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»,
Председатель Совета Директоров АО «Агромашхолдинг»

Kim Din Viktorovich

Member of the Board of Association of Kazakhstan Machinery Industry,
Chairman of the board of directors of JSC «Agromashholding»Кенжин Болат Мәулетұлы

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ Басқарма кеңесінің мүшесі,
«Қарағанды машина жасау консорциумы» ЖШС директоры

Кенжин Болат Маулетович

Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»,
Директор ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум»

Kenzhin Bolat Mauletovich

Member of the Board of Association of Kazakhstan Machinery Industry,
Director of LLP «Karaganda Engineering Consortium»Лаврентьев Андрей Сергеевич

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ Басқарма кеңесінің мүшесі,
«Аллюр» компаниялар тобы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы


Лаврентьев Андрей Сергеевич

Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»,
Председатель Совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр»

Lavrentyev Andrey Sergeevich

Member of the Board of Association of Kazakhstan Machinery Industry,
Chairman of the Board of Directors of JSC «Group of companies «Allure»Ыдырысов Ерлан Сапарғалиұлы

«Қазақстан машина жасаушыларының одағы» ЗТБ Басқарма кеңесінің мүшесі,
«ҰК» Қазақстан Инжиниринг» АҚ Басқарма төрағасы

Идрисов Ерлан Сапаргалиевич

Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»,
Председатель Правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг»

Idrissov Yerlan Sapargaliyevich

Member of the Board of Association of Kazakhstan Machinery Industry,
Chairman of the Board of JSC «NC» Kazakhstan Engineering»