Қазақстан –австрия іскерлік Кеңесінің 2-ші отырысының қорытындыларыРезультаты 2-го заседания казахстанско-австрийского делового СоветаРезультаты 2-го заседания казахстанско-австрийского делового Совета

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета
Қазақстан –австрия Іскерлік кеңесінің 2-ші отырысы

Маған сіздерді 2013 жылғы 29 қарашасында Вена қаласындағы (Австрия Республикасы) Австрияның Федералды экономикалық палатасында болып өткен және сауда экономикалық ынтымақтастық бойынша Қазақстан –австрия үкімет аралық комиссиясының отырысына орайластырылған Қазақстан –австрия Іскерлік кеңесінің 2-ші отырысының қорытындыларымен хабардар етуге рұқсат етіңіздер.

Отырыс жұмысына машина жасау, мұнай химия құрылыс өнеркәсібі, энергетика, ауыл шаруашылығы, қаржылар мен инвестициялар, туризм, білім беру саласындағы қызметтер және басқа да салалардағы 50-ден астам австриялық компаниялардың өкілдері қатысты. Қазақстандық қатысушылар арасында– өнеркәсіп, мұнай газ саласының, энергетика және жаңартылатын энергия көздері, машина жасау, ауыл шаруашылығы, инвестициялар саласындағы ұлттық компаниялар өкілдері болды. КАДС 1-ші отырысынан кейінгі кезеңде қазақстан-австрия сауда –экономикалық қатынастарының дамуында позитивті тенденция сақталды.Қазақстан австрия ынтымақтастығының әрі қарайғы дамуына жаңа импульс берген Қазақстанда өткен қазақстандық және австриялық бизнес арасындағы кездесулердің маңыздылығы аталып өтті.

Австриялық капитал салымдарының басты объектілері , өткен отырыс қатысушыларының пікірінше , мыналар бола алады : мұнай және газ құрылғыларын шығару бойынша зауыттарын (қазақстандық КБ белсенді қатысатын болса ), білдек жасау кәсіпорындарын , металлургиялық зауыттарды, мұнайды қайта өңдеу кәсіпорындарын, құрылыс материалдарын өндірсін салу және модернизациялау.
Кеңес қатысушылары мамандардың біліктілігін арттыру саласында, соның ішінде инновациялық салада ынтымақтастықты жақсарту керектігін атап өтті.

Біздің елдерде мұнай, газ және мұнай қайта өңдеу өнеркәсібі, металлургия, машина жасау, жекелей айтсақ, білдек жасау мен автомобиль жасау, энергетика, медицина және фармацевтика, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, туризм, әлеуметтік -экономикалық салаларда ынтымақтастықты тереңдету мен кеңейту үшін жақсы перспективалар бар екені ерекше аталып өтілді.

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета 2
Қазақстан –австрия Іскерлік кеңесінің 2-ші отырысы

Екі ел арасында қазақстандық еркін экономикалық аймақтарды, сонымен қатар екіжақты сауда экономикалық және ғылыми техникалық ынтымақтастықты дамыту үшін технопарктер негізінде, ең алдымен жоғары технологиялы салалардағы келешегі бар біріккен жобаларды жүзеге асыру мақсатында ынтымақтастыұты одан әрі дамытудың шынайы мүмкіндіктері бар.

Қазақстандық тарап Қазақстанда ғылым мен техниканың әр түрлі салаларында ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялы зерттемелер өнеркәсібіне австриялық тәжірибені іс жүзінде пайдалану мен зерттеуге, инвестицияларджы тарту мен қазақстан мен австрия компанияларының өнімдерін сыртқы нарықтарға ілгерілетуге қызығушылық танытты.

Қазақстандық тараптың екі ел арасындағы ьанктер мен биржалар арасындағы ынтымақтастықты дамытуға деген қызығушылығы аталып өтті.

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета
2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета

Разрешите проинформировать Вас о результатах 2-го заседания казахстанско-австрийского делового Совета,  состоявшегося   29 ноября 2013 года в г. Вена (Республика Австрия) в Федеральной экономической палате Австрии и приуроченного к 5-му заседанию Казахстанско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В работе заседания приняли  участие представители свыше 50-ти австрийских компаний, представляющих сферы машиностроения, нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, финансов и инвестиций, туризма, образовательных услуг и др.

В числе казахстанских участников – представители национальных компаний в сфере промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики и возобновляемых источников энергии, машиностроения, сельского хозяйства, инвестиций. В период после 1-го заседания КАДС  в развитии казахстанско-австрийских торгово-экономических отношений сохранилась позитивная тенденция. Было отмечено значение прошедших встреч в Казахстане между казахстанским и австрийским бизнесом, давших новый импульс дальнейшему развитию казахстанско-австрийского сотрудничества.

Основными объектами австрийских капиталовложений, по мнению участников прошедшего заседания, могут быть: строительство и модернизация заводов по производству нефтегазового оборудования (при  активном участии казахстанских КБ), станкостроительных предприятий, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих предприятий, производство строительных материалов.

Участники Совета отметили, что необходимо наладить сотрудничество в сфере повышения квалификации  специалистов, в том числе в инновационной сфере.

Было отмечено, что у наших стран имеются хорошие перспективы для расширения и углубления сотрудничества в таких областях, как нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, в частности, станкостроение и автомобилестроение, энергетика, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, защита окружающей среды, туризм, социально-экономическая сфера.

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета 2
2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета 2

Между двумя странами есть реальные перспективы дальнейшего развития сотрудничества, на основе использования возможностей казахстанских свободных экономических зон, а также технопарков двух стран для развития двустороннего торгово-экономического и научно- технического сотрудничества, прежде всего с целью реализации перспективных совместных проектов в высокотехнологичных отраслях.

Казахстанская  сторона заинтересована в изучении и практическом использовании в Казахстане австрийского опыта передачи в промышленность наукоёмких и высокотехнологичных разработок в различных сферах науки и техники, привлечения инвестиций и продвижения продукции казахстанских и австрийских компаний на внешние рынки.

Была отмечена  заинтересованность казахстанской стороны  в развитии сотрудничества между банками и биржами  обеих стран.

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета
2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета

Разрешите проинформировать Вас о результатах 2-го заседания казахстанско-австрийского делового Совета,  состоявшегося   29 ноября 2013 года в г. Вена (Республика Австрия) в Федеральной экономической палате Австрии и приуроченного к 5-му заседанию Казахстанско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В работе заседания приняли  участие представители свыше 50-ти австрийских компаний, представляющих сферы машиностроения, нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, финансов и инвестиций, туризма, образовательных услуг и др.

В числе казахстанских участников – представители национальных компаний в сфере промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики и возобновляемых источников энергии, машиностроения, сельского хозяйства, инвестиций. В период после 1-го заседания КАДС  в развитии казахстанско-австрийских торгово-экономических отношений сохранилась позитивная тенденция. Было отмечено значение прошедших встреч в Казахстане между казахстанским и австрийским бизнесом, давших новый импульс дальнейшему развитию казахстанско-австрийского сотрудничества.

Основными объектами австрийских капиталовложений, по мнению участников прошедшего заседания, могут быть: строительство и модернизация заводов по производству нефтегазового оборудования (при  активном участии казахстанских КБ), станкостроительных предприятий, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих предприятий, производство строительных материалов.

Участники Совета отметили, что необходимо наладить сотрудничество в сфере повышения квалификации  специалистов, в том числе в инновационной сфере.

Было отмечено, что у наших стран имеются хорошие перспективы для расширения и углубления сотрудничества в таких областях, как нефтяная, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность, металлургия, машиностроение, в частности, станкостроение и автомобилестроение, энергетика, медицина и фармацевтика, сельское хозяйство, защита окружающей среды, туризм, социально-экономическая сфера.

2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета 2
2-е заседание Казахстанско-австрийского делового Совета 2

Между двумя странами есть реальные перспективы дальнейшего развития сотрудничества, на основе использования возможностей казахстанских свободных экономических зон, а также технопарков двух стран для развития двустороннего торгово-экономического и научно- технического сотрудничества, прежде всего с целью реализации перспективных совместных проектов в высокотехнологичных отраслях.

Казахстанская  сторона заинтересована в изучении и практическом использовании в Казахстане австрийского опыта передачи в промышленность наукоёмких и высокотехнологичных разработок в различных сферах науки и техники, привлечения инвестиций и продвижения продукции казахстанских и австрийских компаний на внешние рынки.

Была отмечена  заинтересованность казахстанской стороны  в развитии сотрудничества между банками и биржами  обеих стран.