Қазақстан Республикасының Энергетика Министрлігінің Қоғамдық Кенестің құрамыО составе Общественного Совета Министерства Энергетики РКAbout structure of Public Council of the Ministry of Energy of RK

26 ақпан 2016 ж, Астана, Қазақстан

Астанада 26 ақпан, 2016 жылы Алтаев Тимурлан Ескендірұлы «Қазақстан машина жасаушылар одағы» ЗТБ төрағасының орынбасары Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінің Қоғамдық кеңестің қалыптастыру бойынша жұмыс тобының (бұдан әрі — Кеңес) кеңесіне қосылды.
Кеңес қызметінің мақсаты — азаматтық қоғамға манызды сұрақтар бойынша пікір білдіру.
Қоғамдық кеңестің мақсаттары:
1) ұлттық және жергілікті деңгейлерде азаматтық қоғам мүдделерін білдіру, талқылау және шешім қабылдау барысында қоғамдық пiкiрдi есепке алу.
2) орталық және жергілікті атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимыл және азаматтық қоғамның дамуы
3) орталық және жергілікті атқарушы органдардың, жергілікті билік органдарыдың қызметтерінің ашықтығын қамтамасыз ету, қоғамдық бақылау ұйымдастыру.
Қоғамдық кеңестің бірінші отырысы 2016 жылғы 29 ақпан жұлдызы сағат 17:00, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр данғылы, 19, «ҚазМұнайГаз» құрылысы мекен жайы бойынша өтеді.

26 февраля 2016 г, Астана, Казахстан

26 февраля 2016 года в Астане решением рабочей группы по формированию Общественного Совета Министерства энергетики Республики Казахстан ззаместитель Председателя Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Алтаев Тимурлан Искендирович вошел в состав Общественного Совета Министерства.
Целью деятельности общественного совета является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.
Задачами общественного совета являются:
1) представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях;
2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления с гражданским обществом;
3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления.
Первое заседание Общественного Совета состоится 29 февраля 2016 года в 17:00 часов в г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 19, здание «Казмунайгаз».

26 февраля 2016 г, Астана, Казахстан

26 февраля 2016 года в Астане решением рабочей группы по формированию Общественного Совета Министерства энергетики Республики Казахстан ззаместитель Председателя Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Алтаев Тимурлан Искендирович вошел в состав Общественного Совета Министерства.
Целью деятельности общественного совета является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.
Задачами общественного совета являются:
1) представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на республиканском и местном уровнях;
2) развитие взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления с гражданским обществом;
3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности центральных и местных исполнительных органов, и органов местного самоуправления.
Первое заседание Общественного Совета состоится 29 февраля 2016 года в 17:00 часов в г.Астана, район Есиль, пр.Кабанбай батыра, 19, здание «Казмунайгаз».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.