Сіз Форумға сәтті тіркелдіңіз

Сіз көрсеткен e-mail-ға тіркеуді растау хаты жіберілді.

Егер сұраныс 1 сағат ішінде келмесе, “Спам”қалтасын тексеріңіз. Егер хабарлама келмесе, тіркеу рәсімін қайтадан қайталаңыз.

Барлық сұрақтар бойынша m.daulen@smkz.kz   e-mail-ге хабарласа аласыз.

Құрметпен, www.smkz.kz   сайты әкімшілігі