Одақ Басқармасы отырысының қорытындылары (24.12.2013)Итоги заседания Правления Союза (24.12.2013)Итоги заседания Правления Союза (24.12.2013)

2013 жылғы 24 желтоқсанында «Қазақстан машина жасаушылар Одағы» ЗТБ Одақ Басқармасының кезекті отырысын өткізді. Аталмыш с шараның қорытындылары бойынша ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз.

Күн тәртібінде::

1.      2013 жылғы «ҚМЖО» ЗТБ қызметінің қорытындыларын бекіту;

2.     ҰКП аккредиттеу, ҰКП Комитеті құрамын құру;

3.     ҰКП машина жасау комитеті тізімін бекіту;

4.     2014 жылғы қыркүйегінде машина жасаушылар форумын өткізу бойынша ұйымдастырушылық комитет құру;

5.    «ҚМЖО» ЗТБ атқарушы басшылығына жұмыс топтарын құру;

 • Ауыл шаруашылығы машина жасау саласын дамыту бойынша;
 • Мұнай газ машина жасау саласын дамыту бойынша;
 • Тау металлургия кешені үшін құрылғыларды дамыту бойынша;
 • Әр түрлі.

Күн тәртібінің қорытындылары бойынша

Шешім қабылдады:
1.  2013 жылдың қорытындылары бойынша «ҚМЖО» ЗТБ жұмысын қанағаттандырарлық деп бағалады.

2. Атқарушы басшылық Ұлттық кәсіпкерлер Палатасында аккредиттеу үшін барлық қажетті құжаттатаманы жинап алды (әрі қарай– ҰКП), және осы құжаттармен аккредиттелді.

3. ҰКП Комитетінің құрамын келесі кандидатуралар құрады:

Дауыс беру құқығымен:
1. Пішембаев Мейрам Құдайбергенұлы («ҚМЖО» ЗТБ Басқармасының Төрағасы);
2. Абдрахманов Есіркеп Онланбекұлы («ҚМЖО» ЗТБ Басқармасының Төрағасының Кеңесшісі);
3. Беклемишев Павел Иннокентьевич ( «Белкамит» БК АҚ бас директоры);
4. Едигенов Жетпісбай Карибайұлы ( «Алматы ауыр машина жасау зауыты» АҚ бас директоры);
5. Смағұлов Болат Советұлы ( «НК» «Қазақстан инжиниринг» ҰК АҚ Президенті, Басқарма Төрағасы);
6. Кенжин Болат Маулетұлы ( «Қарағанды машина жасау Консорциумы» ЖШС директоры);
7. Мандиев Ержан Оразбекұлы ( «Азия Авто Казахстан» АҚ бас директоры);
8. Ким Дин Викторович ( «Агромашхолдинг» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы);
9. Ильясов Еркебулан Сайдуллаұлы ( «AllageumElectric» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы);
10. Валиев Вячеслав Хамзаұлы ( «Орал «Зенит» зауыты» АҚ бас директоры);
11. Чекашов Виктор Анатольевич ( «Арал маңы машина жасау кешені» ЖШС бас директоры);
12. Белогривый Леонид Анатольевич ( «Павлодар машина жасау зауыты» АҚ директоры);
13. Койлыбаев Кайрат Алибиұлы ( «Ақтөбе металл конструкциялар зауыты» ЖШС бас директоры);
14. Бишимов Куаныш Ердаулетұлы ( «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» АҚ бас директоры);

Кеңесші дауыс құқығымен:
1.     Омаров Денис Қарбайұлы ( «Trei-Қарағанды» ЖШС бас директоры);
2.     Анчугин Александр Михайлович ( «Казцинкмаш» ЖШС директоры);
3.     Усеров Асхат Ғабдуалиұлы ( «КазТурбоРемонт» Қызмет көрсету орталығы» ЖШС бас директоры);
4.     Мусин Искандер Аскатұлы ( «Казнефтегазмаш» АҚ бас директоры);
5.     Қажкенов Айбек Зекешұлы ( «Ауыл шаруашылығы машина жасау саласының конструкторлық кеңсесі» ЖШС директоры);
6.     Алтаев Тимурлан Искендирұлы ( «Қазақстан машина жасаушылар Одағы» атқарушы басшылығының директоры);
7.     Идрисов Марат Макеұлы ( «Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ машина жасау орталығы директоры).

4. «ҚМЖО» ЗТБ Басқармасы мүшелерінің шешімімен ұйымдастырушылық комитет құрамына «ҚМЖО» ЗТБ Басқармасы басшылары қосылсын.
5. Отырыс қорытындылары бойынша атқарушы басшылыққа жұмыс топтарын жасау тапсырылды:

 • Ауыл шаруышылығы машина жасау саласын дамыту бойынша;
 • Мұнай газ машина жасау саласын дамыту бойынша;
 • Тау металлургия кешеніне арналған құрылғыларды дамыту бойынша;

6. «ҚМЖО» ЗТБ Басқармасы мүшелерінің отырысы қорытындылары бойынша Басқарманың жаңа қатысушысының келесі кандидатурасын мүшелікке қосу туралы шешім қабылданды:

 • Шманов Нұртас Нұрибекұлы ( «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызмет көрсету жобалары бойынша Басқарма төрағасының орынбасары);

«ҚМЖО» ЗТБ Басқармасы мүшелерінің шешімі бойынша «ҚМЖО» ЗТБ құрамына Гольдштауб Денис Юрьевичті ( «Ритам-Павлодар» ЖШС бас директоры) темір жол машина жасау саласы бойынша комитет құрамына қабылдау туралы шешім қабылдады.24 декабря 2013 года ОЮЛ «Союз Машиностроителей Казахстана» было проведено очередное заседание Правления Союза. Предоставляем информацию по итогам данного мероприятия.

Повестка дня:

1.     Подведение итогов деятельности ОЮЛ «СМК» за 2013 год;

2.     Аккредитация в НПП, формирование состава Комитета НПП;

3.     Утверждение списка комитета машиностроения НПП;

4.     Создание оргкомитета по проведению форума машиностроителей в сентябре 2014 года;

5.     Исполнительной дирекции ОЮЛ «СМК» создать рабочие группы:

 • По развитию сельскохозяйственного машиностроения;
 • По развитию нефтегазового машиностроения;
 • По развитию оборудования для горно-металлургического комплекса;
 • Разное.

По итогам повестки

Решили:

1. По итогам 2013 года признали работу ОЮЛ «СМК» удовлетворительной.

2. Исполнительная дирекция собрала всю необходимую документацию для аккредитации в Национальной  Палате Предпринимателей (далее – НПП), тем самым была аккредитована.

3. Состав Комитета НПП составили следующие кандидатуры:

С правом голоса:

1.     Пшембаев Мейрам Кудайбергенович ( Председатель Правления ОЮЛ «СМК»);

2.     Абдрахманов Есиркеп Онланбекович (Советник Председателя Правления ОЮЛ «СМК»);

3.     Беклемишев Павел Иннокентьевич (Генеральный директор АО СП»Белкамит»);

4.     Едигенов Жетписбай Карибаевич (Генеральный директор АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»);

5.     Смагулов Болат Советович ( Председатель Правления-Президент АО «НК» «Казахстан инжиниринг»);

6.     Кенжин Болат Маулетович (Директор ТОО «Карагандинский Машиностроительный Консорциум»);

7.     Мандиев Ержан Оразбекович (Генеральный директор АО «Азия Авто Казахстан»);

8.     Ким Дин Викторович ( Председатель Совета директоров АО «Агромашхолдинг»);

9.     Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич (Председатель Совета директоров АО «AllageumElectric»);

10.Валиев Вячеслав Хамзаевич ( Генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит»);

11.Чекашов Виктор Анатольевич ( Генеральный директор ТОО «Прикаспийский Машиностроительный комплекс»);

12.Белогривый Леонид Анатольевич ( Директор АО «Павлодарский машиностроительный завод»);

13.Койлыбаев Кайрат Алибиевич ( Генеральный директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций»);

14.Бишимов Куаныш Ердаулетович (Генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»);

С правом совещательного голоса:

1.     Омаров Денис Карбаевич (Генеральный директор ТОО «Trei-Караганда»);

2.     Анчугин Александр Михайлович (Директор ТОО «Казцинкмаш»);

3.     Усеров Асхат Габдуалиевич( Генеральный директор ТОО «Сервисный центр «КазТурбоРемонт»);

4.     Мусин Искандер Аскатович (Генеральный директор АО «Казнефтегазмаш»);

5.     Кажкенов Айбек Зекешевич ( Директор ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения»);

6.     Алтаев Тимурлан Искендирович( Директор исполнительной дирекции «Союза машиностроителей Казахстана»);

7.     Идрисов Марат Макеевич ( Директор центра машиностроения АО «Казахстанский институт развития индустрии»).

4. Решением членов Правления ОЮЛ «СМК» включить в состав оргкомитета руководителей комитетов Правления ОЮЛ «СМК»

5. По итогам заседания поручено исполнительной дирекции, создать рабочие группы:

 • По развитию сельскохозяйственного машиностроения;
 • По развитию нефтегазового машиностроения;
 • По развитию оборудования для горно-металлургического комплекса;

6. По итогам заседания членов Правления ОЮЛ «СМК» было принято решение, включить нового участника члена Правления, который составил следующую кандидатуру:

 • Шманов Нуртас Нурибекович (Заместитель председателя Правления по сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз»);

По решению членов Правления ОЮЛ «СМК», было принято включить в ОЮЛ «СМК» Гольдштауб Дениса Юрьевича (Генеральный директор ТОО «Ритам-Павлодар»), а также определить в комитет по железнодорожному машиностроению.24 декабря 2013 года ОЮЛ «Союз Машиностроителей Казахстана» было проведено очередное заседание Правления Союза. Предоставляем информацию по итогам данного мероприятия.

Повестка дня:

1.     Подведение итогов деятельности ОЮЛ «СМК» за 2013 год;

2.     Аккредитация в НПП, формирование состава Комитета НПП;

3.     Утверждение списка комитета машиностроения НПП;

4.     Создание оргкомитета по проведению форума машиностроителей в сентябре 2014 года;

5.     Исполнительной дирекции ОЮЛ «СМК» создать рабочие группы:

 • По развитию сельскохозяйственного машиностроения;
 • По развитию нефтегазового машиностроения;
 • По развитию оборудования для горно-металлургического комплекса;
 • Разное.

По итогам повестки

Решили:

1. По итогам 2013 года признали работу ОЮЛ «СМК» удовлетворительной.

2. Исполнительная дирекция собрала всю необходимую документацию для аккредитации в Национальной  Палате Предпринимателей (далее – НПП), тем самым была аккредитована.

3. Состав Комитета НПП составили следующие кандидатуры:

С правом голоса:

1.     Пшембаев Мейрам Кудайбергенович ( Председатель Правления ОЮЛ «СМК»);

2.     Абдрахманов Есиркеп Онланбекович (Советник Председателя Правления ОЮЛ «СМК»);

3.     Беклемишев Павел Иннокентьевич (Генеральный директор АО СП»Белкамит»);

4.     Едигенов Жетписбай Карибаевич (Генеральный директор АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения»);

5.     Смагулов Болат Советович ( Председатель Правления-Президент АО «НК» «Казахстан инжиниринг»);

6.     Кенжин Болат Маулетович (Директор ТОО «Карагандинский Машиностроительный Консорциум»);

7.     Мандиев Ержан Оразбекович (Генеральный директор АО «Азия Авто Казахстан»);

8.     Ким Дин Викторович ( Председатель Совета директоров АО «Агромашхолдинг»);

9.     Ильясов Еркебулан Сайдуллаевич (Председатель Совета директоров АО «AllageumElectric»);

10.Валиев Вячеслав Хамзаевич ( Генеральный директор АО «Уральский завод «Зенит»);

11.Чекашов Виктор Анатольевич ( Генеральный директор ТОО «Прикаспийский Машиностроительный комплекс»);

12.Белогривый Леонид Анатольевич ( Директор АО «Павлодарский машиностроительный завод»);

13.Койлыбаев Кайрат Алибиевич ( Генеральный директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций»);

14.Бишимов Куаныш Ердаулетович (Генеральный директор АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»);

С правом совещательного голоса:

1.     Омаров Денис Карбаевич (Генеральный директор ТОО «Trei-Караганда»);

2.     Анчугин Александр Михайлович (Директор ТОО «Казцинкмаш»);

3.     Усеров Асхат Габдуалиевич( Генеральный директор ТОО «Сервисный центр «КазТурбоРемонт»);

4.     Мусин Искандер Аскатович (Генеральный директор АО «Казнефтегазмаш»);

5.     Кажкенов Айбек Зекешевич ( Директор ТОО «Конструкторское бюро сельскохозяйственного машиностроения»);

6.     Алтаев Тимурлан Искендирович( Директор исполнительной дирекции «Союза машиностроителей Казахстана»);

7.     Идрисов Марат Макеевич ( Директор центра машиностроения АО «Казахстанский институт развития индустрии»).

 

4. Решением членов Правления ОЮЛ «СМК» включить в состав оргкомитета руководителей комитетов Правления ОЮЛ «СМК»

5. По итогам заседания поручено исполнительной дирекции, создать рабочие группы:

 • По развитию сельскохозяйственного машиностроения;
 • По развитию нефтегазового машиностроения;
 • По развитию оборудования для горно-металлургического комплекса;

6. По итогам заседания членов Правления ОЮЛ «СМК» было принято решение, включить нового участника члена Правления, который составил следующую кандидатуру:

 • Шманов Нуртас Нурибекович (Заместитель председателя Правления по сервисным проектам АО НК «КазМунайГаз»);

По решению членов Правления ОЮЛ «СМК», было принято включить в ОЮЛ «СМК» Гольдштауб Дениса Юрьевича (Генеральный директор ТОО «Ритам-Павлодар»), а также определить в комитет по железнодорожному машиностроению.